Özel Güvenlik Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınav eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.

Uygulamalı sınav? adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav, yazılı sınavdan sonra yapılır.

Adayların başarı puanlarının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan, adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav da 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı, bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur.

Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için iki puan ortalamasının en az 60 olması şartı aranır (biri temel eğitim puanı, diğeri silah yazılı¬atış toplamının ortalaması). Silahlı puan hesabını örneklerle görmek için tıklayınız.