Özel Güvenlik Sınav Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numarası

SINAV ÜCRETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Sınav ücretleri, aşağıda belirtildiği şekilde bankaya yatırılarak ikişer suret okunaklı dekont, sınavdan yaklaşık bir ay önce kurs merkezine teslim edilmelidir.

2. Dekontlarda sınava girecek kişinin? adı – soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazılı olmalıdır.

3. Sınav ücretini bizzat yatırmak zorunlu olmayıp bu işlem, yukarıdaki bilgileri vermek suretiyle başka biri tarafından da yapılabilir.

4. Polis Akademisi Döner Sermaye İşl.Md.lüğü ile Halk Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesi arasında yapılan 18.09.2013 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli protokol ile “özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına katılacak olan adayların yazılı ve uygulamalı sınav ücretleri ve itiraz ücretlerinden işlem başına BSMV dahil 3 TL ücret alınacağı bildirilmiştir. Öte yandan sınav ücretlerinin yatırıldığına dair kurs merkezlerinden istenen dekontlarda adayların TC no ve isim ¬soy isimlerinin okunaklı bir şekilde belirtilmesi zorunluluğu nedeniyle bu şekilde ücretsiz yatırmanın pek de işlevsel olduğu söylenemez.

SINAVA SİLAHLI GİRECEKLER BANKA ADI VE HESAP NO :
Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA¬GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına
IBAN : TR – 8000 0120 0938 5000 8000 0014 (40 TL yatacak)
IBAN : TR ¬ 9600 0120 0938 5000 8000 0017 (Silahlılar artı olarak 20 TL daha toplam 60 TL yatıracak)

SINAVA SİLAHSIZ GİRECEKLER BANKA ADI VE HESAP NO :
Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA¬GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına
IBAN : TR – 8000 0120 0938 5000 8000 0014 (40 TL yatacak)

NOT :
1. Yukarıdaki sınav ücretleri TEMEL¬YENİLEME tüm sınava girecekler için geçerlidir.
2. Sınava sadece silah bölümünden sorumlu gireceklerin de yukarıda belirtildiği şekilde iki ayrı hesaba, toplam 60 TL (işlem başına + 2 TL) yatırmaları gerekir.
3. Sınava ikinci kez girenlerin, mermi vb. ücreti gibi giderler için kurslarıyla görüşmeleri gerekir.