Özel Güvenlik Kursuna Kayıt İçin Evraklar

1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
1 adet diploma fotokopisi
4 adet biometrik fotoğraf
Sağlık Raporu (Silahlı Eğitim İçin Devlet Hastanesinden, Silahsız Eğitim İçin Özel Tıp Merkezinden alınabilir)